foto: W.L.2014

Terp 3.
Hier was het eerste postkantoor van Sexbierum.
De woning werd in 1889 gekocht en betrokken door Douwe Hollenga die toen al brievenbesteller was.
(Twaalf uren post lopen per dag was toen geen uitzondering.)
Hij was dus de eerste kantoorhouder van ons dorp en had de leeftijd van 42 jaar.
In 1917 ging het postkantoor naar Sjoerd Postuma aan de Alde Buorren 15 (nu H. Houtsma).
Hollenga bleef aan het Achterom wonen en stierf in 1923.
Op zijn grafsteen ( direct links op weg naar de zuid deur van de kerk) staat: In leven 40 jaren briefgaarder in Sexbierum.
In 1924 trouwden Frans Faber en Geertje Visbeek.
Ze kochten deze woning en hadden er een sigarenwinkel die goed liep.
Faber was postbesteller en zijn vrouw deed overdag de winkel erbij.
Toen er meer kinderen kwamen, werd er een stuk aangebouwd met plat dak.
De "ruften" aan de waslijn op het dak droogden daar "dat het klapte".
Rond 1943 gaat het gezin verhuizen naar wat nu Tsjerk Hiddesstrjitte 21 is.
Hille en Stien Schoelier-Algera komen dan aan het Achterom wonen.
Ze hebben dan al zes kinderen en de 10de zal op 29 december 1947 geboren worden (maar dat wisten ze toen nog niet).
Hille was ook hij de posterijen.