DOUMA-STATE Tekening van Ids Wiersma De Douma-State aan de Hornestreek 5 Sexbierum. Zo zag de Douma-State er na de verbouwing in 1790 uit. Deze behoorde eenmaal aan de bekende professor Petrus Camper, die van 1750-1755 hoogleeraar te Franeker was en later te Amsterdam. Van 1761-1763 leefde hij op zijn landgoed “Klein-Lankum” te Franeker. Daarna tot 1773 was hij hoogleeraar te Groningen en bracht toen zijn vakantie nogal eens door op Douma-State. Na zijn overlijden in 1789 ging de State over aan de heer Jan Hannema te Harlingen, die haar kocht voor f.21.006.-. De plaats was toen 118 pondemaat groot.