Op foto Tsjep en Aukje Gratema
Na Tsjepke Gratema sr. kwam Tsjepke Gratema jr.er te wonen.
Deze was “gernier”. Aardappelen, groente en bloembollen waren zijn belangrijkste producten.
Zijn vrouw Aukje hield kostgangers,want pendelen en de daarbij behorende files waren toen nog niet aan de orde omdat “het” vervoermiddel de fiets was.
Na de oorlog, begin jaren vijftig, heeft Tsjepke het huis verkocht en zijn ze verhuisd naar Holland. Later kwamen ze weer terug en hebben ze nog in Franeker gewoond.
We zullen niet al te lang stilstaan bij alle opéén volgende bewoners, maar we kunnen wel schrijven dat we aan Tsjep en Auk goede herinneringen bewaren.