Hier zien we het bedrijfsgebouw van P. Leijen.
Het opschrift aan de Alde Buorrenkant luidt: P.J.LEIJEN GED. HOEFSMID.HANDEL IN LANDBOUWWERKTUIGEN & RIJWIELEN.
De brede deur,geheel rechts, met een halve meter verder het pishoekje, zagen we ook op de afbeelding van de vorige keer.
Hier werd toen het hynder beslagen.

Bij het vorige stukje schreef de fotograaf van de "Fryske Groun" over "den smidshoek".
Waren er dan meer smederijen op de Alde Buorrwen? Van 1920 tot 1938 in elk geval wel.
Pieter Jochum Leijen en later H.J. Bearda woonden en werkten op de Alde Buorren no.9.
De oude school, waar Bearda de smederij in had, was Skoalstrjitte no. 1(in de volksmond: Skoalsteech).

Op bijgaande plattegrond is de bejaardensoos,(G) en de woning van Jintsje van Houkje,(F) ook nog even aangegeven.
De Herv. Pastorie was no 11.