Uit de begrafenisboeken.
Voorlopige overlijdensregister 1930-1968.
In de begrafenisboeken ontbreekt 1932 en bij sommige jaren de leeftijd.

De begraafplaats Tzummarum/Firdgum is indertijd geheel door ons gefotografeerd en ge´ndexeerd.
Van de grafzerken t/m 2004 is alles compleet.
Mocht u hierover gegevens willen hebben, dan kunt u contact opnemen met de redactie: www.oudtzummarum.nl