In deze map zijn heel oude advertenties de meesten van voor 1900 en afkomstig van de familie J. Zijlstra uit Pietersbierum geplaatst.
Behalve de familie Zijlstra komen hier ook veel andere families in voor.
Echt interessant voor de sneupers.