Tekst klok.

In 1515 trekken troepen van de Hertog van Saksen moordend en plunderend door het noordwesten van de provincie Friesland.
Zij werden bekend als de Zwarte Hoop.
Ook Tzummarum werd door hen bezocht.
Als aandenking aan hen werd de klok, die in de toren van Tzummarum hangt, gegoten door Gerhard van Wou en Johan te Stege in 1531.
Johannes Keppel, abt van Lidlum, doopte en wijdde de klok, die de volgende inscriptie heeft :

Ik ben in 1531 ter eere van de Heilige Sacramenten gegoten.
de Swarte hoop heb ik in Sumarum met messen doorstoken en om Gott van het Hemelrijk met ons te versoennen zal ik dagelijks mijn geluid laten horen.