Achterop deze kaart v.d. Martinuskerk Tsjommearum gestuurd aan ds. J. van Veen ľNassaukade 32 A -Rijswijk- Zuid Holland staat gedrukt,
Fen herte lokwinskemei jo jierdei- poststempel onleesbaar, gestuurd door weduwe H. Tolsma, Firdgum 13.

Bron: Marieke Verheul-van Veen.