1988-1989
Deze stunt werd gedaan door: Tjitte Pander en Tjitske Reitsma.
onderstaande tekst stond 2 jan. in de Leeuwarder courant.

Eveneens in Tzummarum werd al vroeg op Oudejaarsavond een aardige grap uitgehaald.
Om 19.30 uur vonden zowel in de Gereformeerde kerk als in de Hervormde kerk diensten plaats en terwijl die aan de gang waren, werden alle fietsen bij de kerken weggehaald en gezamenlijk op de buorren neergezet, voorzien van een groot spandoek met de tekst:
‘ONZE FIETSEN ZIJN AL SAMEN OP WEG, NU WIJ NOG’.
De tekst sloeg op de eventuele toekomstige samenwerking tussen beide kerken en was bedoeld als hint, afkomstig van enkele jongeren.
De reakties op de stunt waren positief.