Het in 1891 aangekochte pand ondergaat enige aanpassingen: aan de oostzijde wordt een ingangspartij gebouwd (1).
De al aanwezige : zaal (2) van 11.00 bij 12.50 meter had tot, 1891 blinden en vensterbanken en een trap met omschot.
Ná 1891heeft de zaal, die nu kerkzaal wordt drie vensters op het zuiden en twee op het oosten.
Men plaatst 25 banken van 2.50 meter, 5 banken van 4.30 meter en 5 rijen stoelen.
Er wordt een dooptuit en preekstoel (3) aangebracht van 1.20 bij 1.30 meter.
Drie kolommen bij de korte banken aan de oostzijde ondersteunen het dak.
De verlichting komt van zes petroleumlampen en een lichtkoker boven de preekstoel .
De oostelijke kamer (4) wordt in 1891 studeerkamer.
Het westelíjke gedeelte van het pand- het woongedeelte - wordt in gebruik genomen als pastorie.
Daarin: een woonkamer (5) van 5.00 bij 4.50 meter, de keuken (6) van 4.00 bij 4,00 meter met ruimte voor kookkachel, kast, aanrecht en een stortkoker voor turf.
Onder de trap is toegang tot de kelder.
Aan de voorzijde is een zitkamer (7), waarachter mogelijk de slaapkamer (8).
Een achterliggende gang (9) zorgt voor verbinding tussen de vertrekken.
Het catechisatíelokaal (10) is in 1891 nieuw gebouwd, In dat lokaal van 5.10 bij 5.50 meter met toegangsportaal bevinden zich banken, een tafel en een ezel met bord.
Daarachter is een werkplaats ( I I ) met privaat .

Het imposante pand is omstreeks 1855 tot 1860 gebouwd in Empire stijl.
Met zijn afmetingen van 17 bij 18 meter en een naaldhoogte van bijna 8 meter is het zonder twijfel het grootste huis in het dorp geweest.
De gevel is voorzien van houten pilsaters met corintische kapitelen.
De kozijnen zijn uitgevoerd met zgn. Franse vensters: twee maal vier ramen hebben een omlopende lijst.
De fries en kroonlijst van de voorgevel zijn vermoedelijk voorzien geweest van een borstwering of balustrade.
Het fronton boven de dakkapel is voorzien van consoles, zowel aan de voor als aan de zijkanten.
De zolderhoogten van kerkzaal en woongedeelte zullen uiteenlopend zijn geweest: in dekerkzaal 4.70 meter en in het woongedeelte 4.25 meter.
Naast het pand staat rechts het catechisatielokaal van 6 bij 9 meter , op de plaals van het voormalige wagenhuis.
Daar weer rechts van staat het pand, waar nu de familie A. de Boer woont.
Alle drie de panden zijn waarschijnlijk tegelijkertijd gebouwd.