Ds. F.J.Jansen trouwt Jelle de Vries en Tiny Postma op 15 Januari 1959.
Rechts o.a. de ouderlingen Klaas Keizer en Sijbe D. Sijbesma.
Goed zichtbaar is de lessenaar voor de ouderling-voorlezer.
Het getrouwede echtpaar emigreert.