De Vrouwenvereniging "Bidt en Werkt" viert in Februari 1976 het 50 jarig bestaan.
Voorste rij: v.l.n.r. Sytske Sijbesma-de Groot, Tjamkje Ennema-Mollema, Antje Jepma-Bos, Renske Pasma-Zondervan, Froukje Zondervan-Bisschop en Tine Tuinhof-de Groot.
Tweede rij: v.l.n.r. Tjitske Travaille-Bonsma, Boukje Boonstra-Harkema, Pietje Hoekstra, Renske Zietsma, Artje Veenstra-Struiksma, Dieuwke Strikwerda-Spoelstra, Froukje van der Meulen-Miedema en Wijke Jepma-Venema.
Achterste rij: v.l.n.r. Jantje Drijfhout-de Groot, Geeske Kasma-Terpstra, Anna Sijbesma-de Vries, Tine de Haan-Veldhuis, Tine Zondervan, Wilhelmina de Boer-Groen en Teatske Hoogenhuis-van Dijk.