Jacob K. Roorda 1857-1923 mede oprichter van de Gerf.Kerk Ouderling.,Catecheet,Koster en Voorzanger.

Orgel.

In het kerkgebouw is tot 1909 geen orgel aanwezig.
Jacob Roorda treedt op als voorzanger.
In september 1909 stappen enkele broeders bij elkaar en vormen een orgelcommissie.
Zij gaan geld inzamelen voor de aanschaf van een orgel in de kerk.
Ze ramen de kosten op f. 150,- à f. 200,-.
In een brief aan de kerkeraad zetten ze hun plannen uiteen en ze hebben snel resultaat. Nog in hetzelfde jaar 1909 wordt er een klein orgel aangekocht.
Dat wordt vóór de preekstoel geplaatst.
Eerste organist is zeer waarschijnlijk de voorzitter van de orgelcommissie en hoofd der school, Hette Mollema.
Na zijn vertrek neemt ‘meester' Nettinga zijn plaats achter het orgel over.
In 1913 neemt ds. de Haas op zich om ,,de organíst onder handen te nemen over zijn loszinnige naspelen na de Dienst des Woords".
Nettinga heeft zich blijkbaar bekeerd, want in 1915 krijgt hij een paar muziekboeken van de kerkeraad, omdat zijn eigen erg verslijten.