Reisje naar Paterswolde in 1928 van de knapenvereniging "Samuel" Naast de schipper(links)staan achter v.l.n.r. Jacob Struiksma leider,Molle de Haan, Wibe Boomsma,Sierk Zondervan leider,Cornelis Terpstra,Sierk de Jager,Klaas Veenstra, Dicky Sangers,Gerrit Blaauw,Bindert Posthuma,onbekend en Gerrit Klooosterman. vooraan zittend v.l.n.r.Willem Prosje,Jan de Jager,Jan v/d Kuur,Franske van Steinvoorn, Boukje Knol,Tetje Hiemstra,Afke Sijbesma,Griet van Straten,Ale H.de Haan,onbekend, Ale P.Pasma,Ale Hein Travaille,Jan D.Hiemstra,Jacob J.Roorda en Sijbe J.Sijbesma. De 2 jongens rechts achter de 1ste rij Sijds Postma links en Pieter Hamersma rechts.