De tekst op de grafzerk is.

1615 DE 18 MARTIJ STERFDEN
EN LIGGEN HIER BEIDE BEGRAVEN
EERSAME AGGE SIJBRENS BRUNIA OLTONT ?? JARE
A 16 MARTIJ STERFDE
EERBARE ATTIE GERRIJTS SIJN WYF OLTONT 72 JARE.

uit de oude Herv.Kerk Tzummarum.
Bron: Collectie Fries Museum Leeuwarden.
Op deze foto berust copyright.