De Kerkeraad anno 1975 staande van v.l.n.r. Haye Struiksma, Piet Pander, Arjen Bonnema en Luitzen Dijkstra.
Zittend v.l.n.r. Douwe v.d.Wal, Andries Zondervan, Riemer de Pee, Andries Bruinsma en Tietje Reitsma-Kooistra.