De kerkeraad op 20 februarie 1940, als het 50 jarig bestaan van de kerk wordt herdacht. Staande de diakenen v.l.n.r. Dirk J.Hiemstra,Si mon Hoornstra en Sierk Buren. Zittende de ouderlingen v.l.n.r. Sijbe D Sijbesma, Sijbe A.Travaille,ds.Jan Schelhaas Hzn, Jan Statema en Sierk Zondervan.