In 1905 gaat men voor de eerste keer over tot het aanbrengen van wijzigingen in de gebouwensituatie.
De-- nu nog aanwezige pastorie, (1) wordt gebouwd.
Tegelijk wordt aan de oostzijde van het kerkgebouw een woning (2)voor het hoofd van de christelijke school gebouwd.
Om de bouw van de pastorie in 1905 op deze plek mogelijk te maken, wordt dan het Catechisatie lokaal en het ,westelijk gedeelte van de voormalige woning – in gebruik als pastorie –weggebroken.
In die voormalige woning resteert dan nog de kerkzaal achter en de voormalige studeerkamer Vóór.
De laatsti wordt nu ,catechisatiekamer.
De ingang van de kerk wordt verschoven naar de voorkant.
Daartoe wordt de deur tussen kerkzaal en portaal geopend en de oostetijke ingang weggebroken en afgesloten.