Deze foto, van de in 1924 gebouwde Geref.kerk is ongeveer 1940 gemaakt. rechts de pastorie en links de schoolwoning met daarachter de christelijke lagere school.