De meisjesvereniging "Volhardt in het gebed"doet mee aan de optocht (1927).
Bij het paard staan Theunis Norbruis(links) en Wibe Boomsma(rechts .
Voor op de wagen zitten Cornelis Pasma(links) en Baukje Miedema(rechts).
Lotje Struiksma houdt het vaandel van de vereniging.
Links achter haar zit Tjitske J. Sijbesma.
De andere drie meisjes op die kant van de wagen zijn Tine Veldhuis, onbekend en Pietje Hoekstra.
Aan deze kant van de wagen zitten v.l.n.r. Arend Wielenga, Baukje Harkema, Wypkje Pasma, Akke Kamstra, Aukje Kloosterman, Franske Miedema en Jeltje Reitsma.