Burgemeester S.Hartkamp van Franekeradeel overhandigt namens de koningin de speciale wimpel aan het bestuur van de Oranjevereniging.

Ter ere van huwelijksfeest prinselijk paar.
Koninklijke wimpel voorvereniging Oosterbierum.

Franeker – De Oranjevereniging uit Oosterbierum ontving gistermorgen uit de handen van burgemeester mr. S.Hartkamp van Franekeradeel een speciale oranje wimpel namens de koningin, die ter gelegenheid van het vijftigjarig huwelijksfeest van haar ouders aan oranjeverenigingen ouder dan vijftig jaar een speciale wimpel toekende.

De Oranjevereniging van Oosterbierum werd in 1918, vlak na het einde van de Eerste Wereldoorlogopgericht.
De vereniging telt nu rond de vierhonderd leden en “libbet o sa”, aldus één van de bestuursleden.
Het bruist vandaag dan ook van de festiviteiten in het dorp in het kader van Koninginnedag.

Bij de uitreiking wees burgemeester Hartkamp erop dat de liefde voor het koningshuis in Nederland niet beperkt blijft tot een bepaalde groep in de samenleving.
“De houding van het Huis van Oranje heeft er toe bijgedragen dat de monarchie in Nederland volstrekt wordt geaccepteerd.
Ik noem daarbij Den Uyl die als overtuigd republiekein ervan overtuigd was dat bij eventuele afschaffing van het koningshuis de koningin meteen weer tot president zou worden gekozen”. Krantenknipsel: 1987