Tijdens het dorpsfeest in Oosterbierum.
Jakle op de trekker.