ZESKAMP

Oosterbierum – De zeskamp tijdens het dorpsfeest in Oosterbierum telde ruim zestig deelnemers.
Het weer zat niet helemaal mee, het miezerde tijdens de spelletjes.
Aan de andere kant was men toch wel nat geworden, want het waren bijna allemaal spelletjes met water….
De groep onder leiding van Sjoerd Haye Houtsma won de zes onderdelen.
Na de zeskamp werd het droog zodat het publiek kon genieten van de fraaie optocht van versierde wagens.
Daarna trad Concordia uit Sexbierum op samen met de jeugd van de Sternse Slotlanders.
Op de foto doen Jenny Visser, Jorrit Fekkes en Ortwin Dijkstra verwoede pogingen om samen op de loopski’s de eindstreep halen.

Franeker Courant 29-6-2011.