Dit is een foto van de gecombineerde Gereformeerde Jeugd van Oosterbierum.
Deze foto is genomen ca. 1936, waarschijnlijk 1936.
Ik heb geen idee wr de foto genomen is.
Ik ken een aantal van de 'jongelingen en meisjes' en hun begeleiders, meester en juffrouw Nijk.
Voorste rij: .....Miedema, Wietse de Vries, ?, Janke de Vries, Anna de Vries, ?,?,Janke Dijkstra.
2e ri: (zittend): Reintje Buwalda, ? , Juffrouw Nijk, meester Nijk, ?,?,?, Minke van der Meer
3e rij: Sjoerdje Offinga,?,?,? Liefke de Vries, ..... Miedema, Fokje de vries, Gerbentje de Vries, Reintje van der Woude, Sietske Scheepsma.
Bovenste rij: Siebe Andringa, Klaas van der Woude,?, Arjen Norder, ?, Bote Ourensma, Jelle W. Zijlstra, ?.

Bron: Pieter Baukes van der Woude.