Verenigde Christelijke Koren o.l.v. M.Veenstra.

L.P. SOLI DEO GLORIA

Opgenomen in de Ned.Herv.Kerk in Oosterbierum 23-3-1979.
“Looft den Heer” St.Jacobiparochie”
“Hosanna in Excelsis Deo” te Oosterbierum.
“Euphonia” te Sexbierum”

m.m.v: Sjoeke Andringa –Struiksma orgel.
Tetsje Hofstra-v.d.Kuur Soliste.
Siebe Siebesma piano.

Wie heeft belangstelling voor deze L.P. ? prijs 5 euro.
U kunt contact opnemen met de redactie.

Kant A:
O,Liefde Gods.
Psalm 150.
Verblijd u in zijn naam.
Psalm 84.

Kant B:
Soli Deo Gloria.
Haleluja.
Heer ik hoor van rijke zegen.