Gereformeerde Jongelingsvereniging, maart 1939.

Achter v.l.n.r.: Heerke Zijlstra, Jan Buwalda, Germ Dijkstra, Bote Ourensma, Arjen Norder, Klaas v.d.Woude, Willem Poelstra, Niek v.d.Woude, Tinus ?.
Daarvoor :Klaas v.d.Kuur, Dirk Poelstra, Jaap Hogenhuis, Eise van Keimpema, Sipke Folkertsma, Siem Dijkstra, Teade de Vries, Klaas Andringa en Sije van der Meer.
Daarvoor: Sijbe Andringa, Bauke van der Woude, Dominee K. Talsma, Jelle Willems Zijlstra, Eise Lodewijk, Marten van der Kuur. Voor zittend: Feike de Vries, Gerrit van der Kuur, Tjeerd Zwart, en de gebr. Siem en Klaas de Vries.

Bron: Pieter Baukes van der Woude.