Een optochtwagen tijdens een van de dorpsfeesten.

V.l.n.r; Jantje Terpstra, Pieter Jansz.?, Lieuwe of Ide Heerds de Jong, Sybe Harkes Houtsma;op de bok Halbe Kolthof en Siebren v/d Veen;
Op de wagen Meinke v/d Veen, Riemke Cramer en Martje Posthuma;vrouw met kind Pietje Kolthof-Hoekstra.