Een oude foto van de viering van het eeuwfeest in Oosterbierum 1913.

met v.a. rechts o.a. Sijke Travaille,Ymkje Stellingwerf, Jetske Schepenaar,Anna de Jong-Stellingwerf, Tine Burggraaf, Ymkje Dijkstra,Maaike Abma, Mat. Posthumus, Anna de Jong,Pietje Posthumus, Gjet Posthumus, Baukje Westra, Liefke Houtsma, Aaltje Dijkstra en Janke Dijkstra.
Bron: Pieter Baukes van der Woude.