De Gereformeerde vrouwenvereniging.

Achter v.l.n.r. : Metje Dupon, Jeltje v/d Woude, Geiske Dijkstra, Anna Andringa, Jetske Hempenius, Jantje Winsemius, Pietje Visser, vr.Gadsma, Hessels Aukje, Antje Miedema-Dijkstra.
Voor: Trijntje Veenstra, Baukje Buwalda, Sietske Ourensma, Metje Vaartjes, Mevr. Talsma, vr.Sijtsma, Jikke Poelstra, Antje Faber en Anna de Jong.
Deze foto is van de periode 1945-1948 met op de achtergrond de boerderij van fam Norder.