Twee sterke parturen staan in 1951 in de finale van de bondspartij te Oosterbierum.

Winnaar het partuur van Tzum met op de achterste rij v.l.n.r.Jan Hibma, Hille Couperus en Piet van der Wal,
en de premie winnaars op de voorste rij v.l.n.r. Het partuur van Oosterbierum met Bjinse Venema, Johannes Strikwerda en Piet Wiersma.

Bron: J.Wagenaar.