De zangvereniging van Oosterbierum.

Boven v.l.n.r. : Klaas Dijkstra, Griet de Jong, Piet Wiersma, Pietje Kolthof, Gerben Dijkstra, Alie Dijkstra, Bartle v/d Schaaf, Simon de Vries, Gerrit Janzen, Fokje Kuzema, Gerrit Wolbers, Klaas de Vries, Annie Poelstra, Teatske Veenstra, Johanna Miedema, Janke Vellinga, Wieke Houtsma, Joukje v/d Schaar, Bote Ourensma, Heppie de Haan, Harm de Vries, Jantje Janzen, Daniel de Vries, Tetje Visser, Gijsbert Boomsma, Froukje Visser, Anne Stellingwerf, Liesbeth Travaille, Melle Feenstra, Geertje de Jong, Eelkje Visser, Tjitske Tichelaar en Griet Zijlstra.