Het muziekkorps van Oosterbierum.

Achter v.ln.r: Bartele Bijma, Piet Wiersma, Niek v/d Woude, Gerrit Offinga, Sije v/d Meer, Klaas Hz.de Vries.
Midden: Anne Kuzema, Gerrit Zwart, Daniel Stellingwerf en Bart Kuzema.
Voor: Bouke v.d.Woude, Ruurd Andringa, Hessel v.Keimpema.
Staand : Age Wijnia, Vaal Vellinga, Harke W.Houtsma en Johannes Ruim.