Hervormde meisjesvereniging uit 1938 op bezoek bij Ds.en Mevr. Vermet In Leidsendam.

Bovenste rij v.l.n.r: Renske Visser-Hiemstra, Anna van der Veen, Jantje Visser, Froukje Jac.Visser, Riena Vermet, Pietje Jukema, Anna Visser, Janke Visser, Sijke Botes Visser, Akke Tichelaar, Binke Herrema, Renske Douma, Marie Visser, Trijntje de Haan, HeppeYpkes de Haan, Renske Visser, Anna Idzinga, Ds.Vermet, Mevr.Vermet, Anna de Jong, Klaske Wiersma, Froukje Dirks Visser, Sym van der Veen, Sijke de Haan, Tetje Visser, Froukje Botes Visser, Tiet Pietersma, Tietje Wiersma, Hiltje Visser, Akke Stellingwerf en Tjal Wagenaar.