Optocht 29-30- augustus 1948.

Gymnastiekvereniging Tonido op de wagen in de Buorren t.o. Het Wapen van Barradeel.
v.l.n.r: Pietje Kottje, Antje Draijer, Elisabeth Pasma, Griet Postma op de brug, Siebe Tolsma, vooraan Minne Wassenaar, Hielkje Postma, daarachter Renske Westra en Aaltje Hiemstra.
De zittende vrouw is onbekend, daarnaast de menner van het paard Pier Kolthof.

Bron: mw. E.Terpstra- Pasma.