De volgende 13 foto's zijn afkomstig van Jac. de Vries.
De koetsier is Fokke de Vries.