1927 Naar het feest op het oude kaatsveld met op de achtergrond het station en een ereboog.
Liefke Ploegstra met mem en beppe.