1930 Naar het feest op het oude kaatsveld (nu Buffer).
Op de achtergrond het station.
Liefke v.d. Weij, Johanna Rienks en Lize Jensma.