Griet Kamstra, Sijbe Sijbesma, Geertje Dijkstra en Durk Harm Roorda.