Onderweg naar sportveld. (nu De Buffer)

v.l.n.r. Johannes Poelstra, Jan Groendijk, Tjerk Westra, Feitsen S. Talsma, Albert Reitsma.
Daarvoor: Lieuwe Herrema, Jan Schaper, Johannes Kolthof en Cornelis Groendijk.
Bron: Johannes Kolthof.