In 1973 waren Lieuwe Herrema, Jan Bandsma met hun echtgenotes Hiltje Bandsma- Bleeker en Baukje Herrema-Hiemstra verkleed als Afrikaanders.
Ze hadden een houten ton meegenomen en hebben toen een prachtige dansende act opgevoerd om deze ton, tot groot vermaak van de anderen.