In de jaren vanaf ca. 1970 tot ca. 1986 organiseerde de Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken in het winterseizoen jaarlijks een 3-tal dansavonden voor gehuwden en paren op vastgestelde avonden.
De deelname was altijd ca. 60 koppels.
Het waren leuke en vooral plezierige avonden.
Een aantal jaren is er in de maand februari ook een Carnavalavond georganiseerd.
De bedoeling was dan om op deze avond ook enigszins verkleed uitgedost te verschijnen.
Uit de jaren 1972 en 1973 zijn door mw. Bandsma-Bleeker die inmiddels de leeftijd van 80 jaar heeft bereikt deze foto's aangeleverd.
Ook in 1972 waren ze vrolijk uitgedost als bewoners uit het Midden Oosten,zoals de foto doet blijken.
v.l.n.r.Lieuwe Herrema, Hiltje Bandsma-Bleeker, Jan Bandsma en gehurkt Baukje Herrema-Hiemstra.