Vereniging voor Volksvermaken 1909.

Feestelijkheden in de ‘keatsgreide.