1929 tijdens het Jubileum 50 jaar Vereniging voor Volksvermaken.