1929 Viering 50 jarig Jubileum Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

Achter de boerderij van Spoelhof Swaerderwei 2 de opstelling van de optocht De 5 dominohoutjes zijn; Mettje O.Kolthof, Grietje Noordhof, Aaltje Draijer, Tjaltje Wagenaar en Gerrie Winsma. Daarachter, onbekend, Wikje Plantenga en Renske de Valk.Rechts met hoed; onbekend, onbekend.