Vereniging voor Volksvermaken omstreeks 1915.

Jonge mannen uit Tzummarum en Firdgum tijdens de Merkedagen.
Hierbij onder andere de volgende personen; Klaas Piers Bonnema, Rein Spoelhof, Tiede Draijer, Klaas van der Weg, Eeltje de Boer, Klaas de Boer, Dirk Sj. Dijkstra, Doede Sj. Dijkstra, Jan Siderius, Jan. S. de Vries, ? De Beer, ? De Beer, ? Van Veen.