Dansclub in de jaren 1946 en 1947 op de bovenzaal van het Wapen van Barradeel. Voorste rij; v.l.n.r. Griet Postma, Jan de Valk, Jantje? , Reinder de Haan, Klaas Postma, Jantje Visser, Bauke Dijkstra, Aaltje Sijbesma. Tweede rij; Oene H. Kolthof, Sybrigje P. Kolthof, Pier.G. Kolthof, Bregina Draijer, Dirk Postma, Elizabeth Pasma, Piet Sijbesma. Derde rij; saxofonist, accordeonist, Aaltje Hiemstra, Gerrit Herrema, Lokke Anema, Pieter.P.Bergsma, Djoke Terpstra, Siepie Poelsma, Hepie P. Bergsma, Griet S. Bonnema, Durk de Jong, Antje S. Bonnema, Simon R. van der Zee, Reintje Draaisma. Achterste rij; Johannes Spoelstra, Antje Draijer, Wiebe Terpstra, Jan van der Laan, Pietje Krottje, Jan Faber, Janke Jouwersma, Klaas de Haan, Aafke van der Zee, Betsen Kramer, Sjoerd ?, Afke van Zon, Klaske M. Dijkstra, Afke Tolsma.