De draaimolen tijdens de Merkedagen van de Vereniging voor Volksvermaken omstreeks 1920 in de 'keatsgreide. Tegenwoordig ligt hier de straat genaamd De Buffer.