1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

Naar aanleiding hiervan is er op het sportterrein voor het eerst een demonstratie geweest met 10 friese paarden voor een rijtuig.De man die de teugels in handen heeft is Pieter de Boer van de praktijkschool uit Oentsjerk.De man heeft er een geweldige show van gemaakt.