1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

v.l.n.r; mw.Eke de Vries,Feitsen Hendriks Talsma en Sije de Vries.