1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

De man met pijp is Feitzen Hendriks Talsma en de man en vrouw die zitten zijn Sije en Eke de Vries.